Příběh z Heřmanova městce

Na těchto stránkách jsou uveřejněny výsledky práce žáků ZŠ Heřmanův Městec v rámci celostátního projektu Zmizelí sousedé.

Poděkování:

Děkujeme panu Ladislavu Marešovi za jeho ochotu pomoci nám a za poskytnutí dokumentů uvedených i neuvedených v této práci a za veškeré informace.

Děkujeme paní učitelce Evě Bočkové, která nám pomáhala svými radami a strávila námi mnoho svého času.

Pro naši práci byly nezbytné i informace a materiály, které nám vyhledali Mgr.Renata Růžičková ze Státního okresního archivu v Chrudimi, PhDr.Jiří Čoupek z Státního okresního archivu v Uherském Hradišti, kronikář Heřmanova Městce pan Václav Janata, pan Radek Smutný, Mgr. Marta Vančurová a Dr. Anita Franková ze Židovského muzea v Praze.

Všem jmenovaným děkujeme, neboť i díky jejich přispění mohla tato práce vzniknout.

design by angel333